Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Canolfannau Gwybodaeth Ar Gyfer Ymwelwyr

Er bod y llyfryn hwn yn cynnwys llawer o bethau diddorol, nid yw’n honni cynnwys popeth sydd i’w weld a’i wneud yn yr ardal. Gellir cael gwybodaeth fanylach o siopau llyfrau lleol, llyfrgelloedd a Chanolfannau Croeso.

Gellir cael gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr o:

Canolfan Croeso Y Rhyl

01745 344515

Canolfan Croeso Llangollen

01978 860828

www.northwalesborderlands.co.uk neu www.rhyl-prestatyn.co.uk