Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

y Llefydd

Bwriad y wefan hon yw temtio ymwelwyr i crwydro Sir Ddinbych. Tynnir sylw ar safleoedd ac adeiladau canoloesol sydd wedi goroesi yn y sir. Mae'r llefydd i gyd yn dyddio nôl cyn 1600 ond yr hyn a welir heddiw yw canlyniad canrifoedd lawer o ddefnydd.

Dowch i bori ar ein gwefan ac fe gewch flasu hanes rhyfeddol Sir Ddinbych. Rhannwyd y safle yn 5 rhan:

Bryngaerau a Chestyll

Llefydd Addoliad

Ffynhonnau a Llefydd Sanctaidd

Masnach a Diwydiant

Golwg o Bob Safle

Defnyddiwch y rhestr ar y chwith ac agorwch y safleoedd uchod neu defnyddiwch y geiriau allweddol a roddir ar y top ar y dde.

Nol i'r top