Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 44

Llangwyfan

Eglwys Sant Cwyfan

Saif eglwys ganoloesol fach hardd Sant Cwyfan ger lôn serth sy’n dringo llethrau Bryniau Clwyd. Mae’r cyffion sydd y tu allan i’r fynwent yn oroesiad anghyffredin, ac mae’r ffaith fod yr Eglwys hon wedi osgoi gwaith adnewyddu yn ystod y cyfnod Fictoraidd yn fwy anghyffredin byth. Mae’r tu allan wedi ei rendro, a phâr o bileri sydd wedi eu cysylltu â’i gilydd â charreg lorio yw’r ‘clochdy’. Ychydig iawn o newid a fu i’r tu mewn gwyngalchog Sioraidd, gyda’r nenfwd crwm a chorau bocs twt sydd wedi eu peintio’n wyrdd, ers i Cadwalader Edwards a Thomas ap Hugh, wardeniaid yr eglwys, osod eu henwau gyda balchder uwchben eu porth newydd ym 1714.

Mae’r eglwys ar agor bob dydd, Y Pasg – canol Hydref, 10.00 am – 4.00 pm.

Nol i'r top

TBedd Foulk Jones, a fu'n byw mewn tair canrif, 1699-1801, Llangwyfan

Bedd Foulk Jones, a fu'n byw mewn tair canrif, 1699-1801, Llangwyfan