Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 33

Nantglyn

Sant Iago

Ger Dinbych, ar hyd y B5435 i gyfeiriad Llyn Brenig a’i Lwybr Archaeolegol, gellir gweld Eglwys fach Sant Iago, gyda’i phulpud awyr-agored diddorol wedi ei adeiladu mewn ywen yn y fynwent.

Swyddfa'r PostSiop(Ar agor yn achlysurol)

yn ôl i coppa

Pulpud awyr agored, Nantglyn