Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 29

Llanbedr Dyffryn Clwyd

Eglwysi hen a newydd San Pedr

Mae gan bentref hardd Llanbedr, ger ffordd yr A494 wrth iddi ymdroelli i lawr Bryniau Clwyd, eglwys Fictoraidd brydferth a chanddi do a waliau streipiog a thyred-meindwr pigfain. Mae’n lle i eistedd ac i fyfyrio ynddo, i syllu ac i brofi’r awyrgylch gyfeillgar, heddychlon, lonydd. Yr unig nodwedd ganoloesol yw darn o faen cerfiedig yn y porth ac iddo wyneb pen cyrliog yn y gornel. Yn rhan o garreg fedd o’r 14eg ganrif, daethpwyd ag ef o’r eglwys ganoloesol ar hen safle’r pentref ar lethr i’r gogledd. Fe’i gadawyd pan godwyd yr eglwys newydd ac erbyn hyn mae’r hen eglwys yn adfail; gellir ei gweld yn y pellter o’r B4529 i Landyrnog a dim ond trwy gerdded ar hyd llwybr troed y gellir mynd ati.

Mae Eglwys newydd San Pedr ar agor yn ystod golau dydd.

TafarnSwyddfa'r PostSiop

Nol i'r top

Eglwys newydd, Llanbedr Dyffryn Clwyd

Eglwys newydd, Llanbedr Dyffryn Clwyd

0

Careg fedd o'r 14eg ganrif, Eglwys newydd Sant Pedr, Llanbedr Dyffryn Clwyd