Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 27

Tomen-y-Faerdre

Llanarmon-yn-Ial

Cyfarwyddiadau:

Trowch i’r chwith ar y B5431, yn syth ar ôl y bont dros afon Alun ar gyrion y pentref. Mae ychydig o le i barcio ar ymyl y ffordd ger y llwybr troed sy’n mynd trwy dir y gaer.

Lleolir y gaer ganoloesol hon mewn llecyn braf ar lan afon Alun. Mae’r domen (neu’r mwnt)

wedi ei haddasu o’r graig naturiol; mae’r afon yn ffin naturiol iddi ar un ochr ac y mae ffos yn amddiffyn yr ochrau eraill. Yn ddiau, bu’n gartref i arglwyddi Iâl, ac ar un adeg fe’i coronid â thwr o garreg. Mae’n bosib ei bod yn dyddio o’r 11eg ganrif ac fe’i hatgyfnerthwyd gan y Brenin John yn ystod ei ymgryrch yn erbyn Llywelyn Fawr ym 1212.

Ar draws y ffordd gellir gweld ogof fawr (preifat) lle y daethpwyd o hyd i olion cynhanesyddol. Roedd y ffermdy gwyn cyfagos (Plas Isaf) yn rhan o faernordy canoloesol Llanarmon ar un adeg.

Nol i'r top

0

Tomen y Faerdre, Llanarmon-yn-Ial