Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 24

Tomen-y-Rhodwydd

ger Llandegla

Cyfawyddiadau:

Saif y domen mewn llecyn amlwg ar ochr chwith (y gogledd) yr A525, Rhuthun – Wrecsam, ger Nant-y-Garth. Fe’i lleolir ar dir preifat a gellir cerdded ato ar draws cae trwy droi i’r chwith yn fuan ar ôl y domen a pharhau i fyny’r lôn. Rhaid cael caniatâd yn y ffermdy.

Mae Tomen-y-Rhodwydd ymhlith y cestyll gwrthglawdd canoloesol gorau yng Nghymru ac fe’i codwyd gan Owain Gwynedd pan orchfygodd Ogledd Powys ym 1149. Fe’i lleolir mewn man strategol, ac y mae’n rheoli’r ffordd tuag at fwlch Nant-y-Garth trwy Fryniau Clwyd. Yn wreiddiol, byddai twr o bren ar ben y domen o bridd a byddai stocâd o bren o gwmpas y lloc a’i hamgylchynnai. Fe’i meddiannwyd yn ddiweddarach gan y Brenin John o Loegr yn ystod ei ymgyrch yn erbyn Llywelyn Fawr ym 1212.

Caffi/bwyty/man/ bwyta rhagor na thafarn

Nol i'r top

0

Awyrlun o Domen y Rhodwydd