Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 16

Llantysilio

Eglwys Sant Tysilio

Cyfarwyddiadau:

Os dymunwch, trowch i’r chwith oddi ar y A5 gwta filltir i’r gorllewin o Langollen, ger Gwesty’r Chain Bridge: dilynwch arwydd ‘Bwlch yr Oernant’. Ar ôl croesi’r Ddyfrdwy a dringo rhiw, trowch i’r chwith a dilynwch yr arwydd am Lantysilio: saif yr eglwys ar y chwith ymhen hanner milltir.

O’r braidd y gellir dychmygu lleoliad mwy dymunol ar gyfer eglwys, gyda bryniau coediog, serth o’i chwmpas; o dan y fynwent serth mae’r Ddyfrdwy’n disgyn dros raeadr enwog Horseshoe Falls: mae mannau picnic a maes parcio ar gael. Mae gan Eglwys Sant Tysilio ddigon i’w gynnig. Cysegrwyd yr eglwys i fynach tywysogaidd o deulu brenhinol Powys ac fe’i codwyd yn ystod y 15fed ganrif mwy na thebyg, er, gwelir darnau o gerrig cerfiedig cynharach o gwmpas ffenestr fechan sy’n wynebu’r gogledd. Mae to canoloesol gwych a ‘chanopi anrhydedd’ uwchben yr allor; darlithfa ganoloesol brin ar ffurf eryr derw; bedyddfaen gerfiedig; a dau ffigur mewn gwydr lliw yn dyddio o’r 15fed ganrif yn y ffenestr ogleddol. Sant Iago o Compostella, nawddsant pererinion, yw’r isaf o’r ddau ffigur. Gellir gweld llawer o waith da o’r cyfnod Fictoraidd ac Edwardaidd, yn enwedig y ffenestr ddwyreiniol ‘Cyn-Raffaelaidd’ a’r gofeb i’r Fonesig Martin o Fryntysilio, a oedd yn actores Shakesperaidd. Cedwir Sant Tysilio ar agor ar rai prynhawniau yn ystod yr haf gyda chymorth ‘Ymddiriedolaeth Eglwysi Agored’ Andrew Lloyd Webber.

Mae’r eglwys ar agor ar Wyliau’r Banc, Sad, Sul, Llun, Mai – Medi 2.00 – 4.00pm.

Fe’i hagorir ar adegau eraill drwy drefniant.

Tafarn

Nol i'r top

Eglwys Sant Tysilio, Llantysilio