Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 15

Tomen Owain Glyndwr

Cyfarwyddiadau:

Saif y domen yn amlwg ar dir preifat ar ochr chwith yr A5 o Gorwen i Langollen, saith milltir i’r dwyrain o Gorwen a thua thri chwarter milltir i’r dwyrain o Llidiart-y-Parc. Fe’i lleolir ar dir preifat a rhaid edrych arni o’r ffordd.

Cadarnle amddiffynnol castell tomen a beili Normanaidd oedd y domen goediog, drawiadol hon yn wreiddiol; daeth yn gartref i deulu Owain Glyndwr maes o law – safai ei lys yn y cae gerllaw (hyd oni chafodd ei ddinistrio gan y Saeson yn 1403). Yn ôl y traddodiad, ar y domen hon y cyhoeddwyd Owain yn Dywysog Cymru ar 16eg Medi 1400 a dyma a ysgogodd ei wrthryfel enwog yn erbyn teyrnasiad Lloegr.

Nol i'r top

Tomen Owain Glyndxr, ger Corwen

Tomen Owain Glyndwr, ger Corwen

0

Sel Fawr Owain Glyndwr's wyneb blaen, obverse: Trwy ganiatad Amgueddfa Genedlaethol Cymru