Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 11

Capel Rug

ger Corwen

Er nad yw’n perthyn i’r Canol Oesoedd, ni ddylai’r ymwelydd â thrysorau canoloesol Sir Ddinbych golli’r cyfle i ymweld â Chapel Rug. Dyma em o adeilad, ac y mae’r addurniadau’n gydnaws ag addurniadau eglwysi canoloesol. Yn wir, mae’n dangos gydag afiaith yr hyn y gallai peintwyr a seiri lleol ei wneud o gael y rhyddid gan noddwr cyfoethog a ddilornai symlrwydd y Piwritaniaid. Un felly oedd y Cyrnol William Salesbury, a gafodd ei lasenwi’n ‘Yr Hen Hosanau Gleision’. Daeth yn enwog maes o law fel amddiffynnydd Castell Dinbych ar ran y Brenhinwyr a chomisiynodd y capel preifat hwn ym 1637.

Digon dinod yw’r ardd ac nid yw’r tu allan yn rhoi awgrym o’r cyfoeth sydd y tu mewn i’r capel. Yno, mae bron pob darn o goed wedi cael ei gerfio neu ei beintio, yn aml iawn y ddau. Y to yw’r mwyaf ysblennydd o holl gyfoeth y capel – mae’n cynnwys paneli wedi’u lliwio o’r naill ben i’r llall ac angylion a ffrîs o flodau a bwystfilod. Gwelir rhagor o fwystfilod (rhai go iawn a rhai dychmygol) yn chwarae ymhlith y dail ar dalcenni’r corau, ac mae corau teulu cefiedig ar naill ochr yr allor yn edrych i’r gorllewin drwy sgrin gerfiedig (ddiweddarach) tuag at ganhwyllyr ceriwbaidd a pharapet turnedig, cerfiedig, peintiedig marmor yn y galeri. I sobreiddio’r ymwelydd, gwelir murlun prin o’r 17eg ganrif sy’n cynnwys sgerbwd, penglog ac awrwydr, a phennill Cymraeg sy’n cyfeirio at fyrhoedledd bywyd. Saif Capel Rug i’n hatgoffa pa mor lliwgar yr oedd nifer o eglwysi Cymru cyn i naill ai’r Piwritaniaid neu’r adferwyr Fictoraidd gael eu ffordd.

Ar agor Mai – Medi 10.00 am – 5.00 pm.

Ar gau Llun a Mercher ac eithrio penwythnosau Gwyl y Banc.

Tâl mynediad.

yn ol i copa

Manylion o furlun: CADW

0

Capel Rug: CADW

0

Capel Rug: CADW