Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 8

Ffordd y Pereinion

Clawdd Newydd i Fetws Gwerfil Goch

Arferai’r ffordd o Glawdd Newydd heibio i Ffynnon Sarah ac i Fetws Gwerfil Goch fod yn rhan o ffordd faith o gornel gogledd-ddwyrain Cymru i bellafoedd de-ddeheuol y wlad. Fe’i defynyddid gan bererionion canoloesol ar eu taith o gysegrfan y Santes Wenffrewi yn Nhreffynnon, Sir y Fflint, i feddrod Dewi Sant yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Rhed y ffordd ar hyd copaon y bryniau rhwng Clawdd Newydd a Melin-y-Wig, ac yn aml iawn gwelir golygfeydd dramatig tuag at Ddyffryn Clwyd a’r wlad i’r gorllewin, a cheir cip ar ambell wal gerrig a gwartheg duon Cymreig. Dylai ymwelwyr heddiw fod yn ofalus, fodd bynnag: mae’r ffordd yn gul mewn mannau ac mae ambell allt serth a thro cas – ac mae ceir yn teithio’n llawer cynt na’r pererinion canoloesol.

Nol i'r top

Archifdy Sir Ddinbych