Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 7

Derwen

Ffynnon Sarah: Ffynon Gysegredig Sant Saeran

Cyfarwyddiadau:

Gellir cymryd y B5105 o Ruthun tuag at Gerrigydrudion. Trowch i’r chwith yng Nghlawdd Newydd ac ewch ar y ffordd gul (hen Ffordd y Pererinion) tuag at Felin-y-Wig. Ewch heibio i’r drofa ar y chwith i Derwen a gyrrwch am tua hanner milltir. Mae’r ffynnon ar y dde ger pant yn y ffordd a’r arwydd ar gyfer y llwybr i Fferm Braich. Chwiliwch am gilfan ger wal gerrig isel a giât a phlac o garreg ac arni Ffynnon Sarah. Gellir cyraedd y ffynnon ar hyd llwybr palmantog fflat.

Ffynnon Sarah yw’r enw ar hon bellach ond fe’i cysegrwyd yn wreiddiol i Sant Caeran o Lanynys. Saif y ffynnon gysegredig anghysbell hon ger ffordd y pererinion uwchben Derwen. Ar ôl hir esgeulustod, cafodd ei hadfer yn dringar gan Reithor Derwen ym 1972 – 3. Ffrydia’r ffynnon i mewn i gist o garreg o dan gysgod y coed ac yna mae’n llifo i Nant Mynian . Credid ei bod yn gwella cryd cymalau a’r cancr, ac arferai cleifion daflu ‘rhoddion’ o binnau i mewn i’r gist ddwr i ymdrochi. Rhoddai’r rhai a wellid eu ffyn a’u baglau fel offrwm diolch a’u gadael mewn bwthyn gerllaw; mae hwn wedi diflannu bellach. Deuai pobl yma i chwilio am feddyginiaeth hyd at gyfnod Fictoria, ac efallai eu bod yn parhau i ddod, ond rhybuddir ymwelwyr heddiw i beidio ag yfed y dwr.

Nol i'r top

Ffynnon Sarah, Ffynnon Gysegredig Sant Saeran