Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 3

Cyffylliog

Eglwys y Santes Fair

Lleolir yr eglwys hon mewn pentref deniadol ac anghysbell yn nyffryn coediog afon Clywedog (ceir arwyddion yn Llanfwrog). Er ei bod wedi ei hadnewyddu’n sylweddol, mae’r to sy’n dyddio o ddiwedd y canol oesoedd yn parhau yma ynghyd â ‘thy hers’ anarferol o’r cyfnod Sioraidd.

Mae’r eglwys ar agor bob dydd fel arfer, o ganol y bore tan ganol y prynhawn.

Tafarn

Nol i'r top

Eglwys y Santes Fair, Cyffylliog