Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 2

Llanfwrog

Eglwys Sant Mwrog a’r Santes Fair

Mae twr cadarn canoloesol Eglwys Sant Mwrog yn coroni’r bryn i’r gorllewin o Ruthun ac yn nodi’r fan lle y mae’r dref yn ffinio â’r wlad. Gyda dau brif gorff sy’n nodweddu arddull yr ardal, mae’r eglwys yn perthyn i ddiwedd y canol oesoedd, ond cafodd ei newid yn sylweddol pan gafodd ei hadfer yn ystod y cyfnod Fictoraidd. Adferwyd yr eglwys eto ym 1999. Gellir gweld golygfeydd bendigedig o’r fynwent ‘Geltaidd’ gron. Sant Cymraeg, o Ynys Môn o bosib, oedd Sant Mwrog ond ni wyddys llawer amdano. Ar fryn i’r de (ger y ffordd i Efenechtyd) saif ty gwyngalchog a tho gwellt hynafol arno (preifat).

Agorir yr eglwys drwy drefniant. Gweler hybysfwrdd yr eglwys.

TafarnSiop

Nol i'r top

Eglwys Sant Mwrog a'r Santes Fair, Llanfwrog