Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Safle 1b

Rhuthun

Castell Rhuthun

Decheruwyd o ddifrif ar y gwaith o godi castell cadarn Rhuthun ym 1282, pryd y rhoddwyd y safle i Reginald de Grey gan y Brenin Edward I, ar ôl iddo ei gymryd yn ôl oddi ei gymryd yn ôl oddi ar y Cymry. Mewn gwirionedd, yr oedd y brenin eisoes wedi dechrau codi caer yma gyda’r bwriad, fel yn Rhuddlan, o gryfhau ei afael ar y diriogaeth yr oedd newydd ei gorchfygu, a pharhaodd y seiri maen brenhinol i weithio i’r perchennog newydd. Llwyddodd y castell i wrthsefyll Owain Glyndwr ym 1400, er i’r Arglwydd Grey, ei amddiffynnyd, a phrif elyn Owain Glyndwr, gael ei dwyllo i ddod allan a’i ddal gerllaw. Yn ogystal, llwyddodd i wrthsefyll gwarchae gan leuoedd y Senedd adeg y Rhyfel Cartref ond ildiodd ym 1646 a chafodd rhannau helaeth ohono eu dymchwel. Wedi hynny, codwyd o’r adfeilion blasdy ffug enfawr ac y mae’r bylchfuriau ar tyrrau Fictoraidd i’w gweld yn amlwg ar orwel Rhuthun.

Gellir ymweld â rhan o’r amddiffynfeydd gwreiddiol, sy’n cynnwys pum twr a gweddillion y giatws, o gael caniatâd rheolwyr y gwesty – neu gellir edrych arnynt dros y wal o Cunning Green, y llwybr sydd union y tu allan i’r porth Fictoraidd.

Saif y castell ar gopa deheuol hen grib y dref, gyda’r eglwys yn y pen gogleddol a Sgwâr San Pedr yn y canol. Oddi yno, mae stydoedd eraill Rhuthun yn disgyn i’r dwyrain ac i’r gorllewin, gan roi cipolwg o hen adeiladau deniadol a’r bryniau y tu hwnt.

Atyniad twristaiddTafarnSiopSwyddfa'r PostGarej/PetrolCaffi/bwyty/man/ bwyta rhagor na thafarn

yn ôl i coppa

Castell Rhuthun, fel y'i gwelir yn engrafiad Samuel and Nathaniel Buck, 1742: Archifdy Sir Ddinbych