Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Mapiau

Mae’r map yn rhoi syniad i chi o leoliad y lleoedd hyn ond ceir gwybodaeth fanylach ar Fapiau Ordnans. Gallwch ddewis rhwng trefi, pentrefi neu gefn gwlad. Gellir teithio i’r trefi a’r pentrefi mwyaf ar ffyrdd ‘A’. Mae arwyddion ar y priffyrdd yn dangos y ffordd i fwyafrif y pentrefi eraill a rhaid teithio ar hyd lonydd cefn gwlad er mwyn cyrraedd nifer o’r safleoedd: yn aml iawn, lonydd troellog un lôn yw’r rhain, felly teithiwch yn ofalus iawn a byddwch yn barod i gymryd eich amser ar y daith.

Pellteroedd (amcangyfrif)

Corwen i Ruthun (yn uniongyrchol) 12 milltir

Llandrillo i Langollen 15 milltir

Rhuthun i Langollen 15 milltir

Rhuthun i’r Arfordir 20 milltir

Mapiau Trefi

Cliciwch ar y lluniau i'w chwyddo mapiau

St Asaph

St Asaph Town Plan

Ruthin

Ruthin Town Plan

Rhuddlan

Rhuddlan Town Plan

Llangollen

Llangollen Town Plan

Corwen

Corwen Town Plan

Denbigh

Denbigh Town Plan

Nol i'r top

cliciwch ar y map i weld fersiwn mwy