Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Ymweld â Sir Dinbych

Bwyd a Diod

Mae mwynhau bwyd a diod da yn rhan bwysig o unrhyw wyliau ac mae Sir Ddinbych yn cynnig dewis rhagorol. Mae dewis ardderchog o dafarnau yn y trefi neu yn y wlad sy’n darparu bwyd blasus mewn awyrgylch traddodiadol. Yn ogystal, gellir cael te a chacennau hufen, a gellir bwyta mewn tafarnau gwin, tai bwyta neu westai; gellir hyd yn oed fynychu gwledd ganoloesol.

Llety

Gallwch ddewis o amrywiaeth eang o lety yn Sir Ddinbych. Gallwch aros mewn castell rhwysgfawr lle mae peunod yn cerdded ar y lawnt, neu mewn Hostel Ieuenctid neu faes gwersylla. Mae gwestai cyfforddus a chyfleus yng nghanol y trefi ac mae ffermydd a gwestai clyd a chroesawgar yn y wlad. O wely pedwar postyn i sach gysgu – chi sydd i ddewis. Gall y Canolfannau Croeso roi manylion i chi am lety cymeradwy a gallant eich cynorthwyo gyda neilltuo lle.

Digwyddiadau ac Adloniant

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau blynyddol ym mhentrefi a threfi Sir Ddinbych. Mae digwyddiadau mawr fel gwyliau cerdd, sioeau lleol, treialon cwn defaid, perfformiadau awyr agored o ddramâu Shakespeare a gwyliau diolchgarwch yn rhan o fywyd yr ardal. Gofynnwch i’r Ganolfan Croeso am y wybodaeth ddiweddaraf.

Celf a Chrefft

Mae’r celfyddydau creadigol yn ffynnu yn Sir Ddinbych. Mae Oriel ddethol y Cyngor Crefftau yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun lle y ceir hefyd stiwdios annibynnol. Mae hon yn ffynhonnell dda ar gyfer celf a chrefft yn yr ardal yn ogystal. Gellir gweld arddangosfeydd o waith lleol a rhyngwladol yn y Pafiliwn Rhyngwladol yn Llangollen. Yn aml iawn, ceir arddangosfeydd diddorol mewn llyfrgelloedd ledled y sir, a lleolir crefftwyr a siopau stiwdio ger rhai o’r safleoedd canoloesol.

Nol i'r top