Mwynhewch Sir Ddinbych Ganoloesol

  • ymchwil

Gwydr Lliw

Mae gwydr lliw canoloesol yn brin yng Nghymru ond mae gan Sir Ddinbych fwy na’i chyfran o’r cyfanswm cenedlaethol.

Y mwyaf trawiadol, wrth gwrs, yw’r ‘Ffenestr Jesse’ yn Llanrhaeadr, yr odidocaf, a’r fwyaf cyflawn, o holl ffenestri Cymru, mae’n siwr. Ceir ‘Coeden Jesse’ dda arall yn Niserth (Safle 38), a ffenestr anarferol y ‘Saith Sacrament’ yn Llandyrnog (Safle 43), ynghyd â phortreadau gwydr o seintiau Cymru.

Gellir gweld mosaigs o ddarnau canoloesol neu ffigurau sengl – sy’n tystio i ogoniannau diflanedig – yn Llanfair Dyffryn Clwyd (Safle 23), Tremeirchion (Safle 40), Clocaenog (Safle 5), Llantysilio (Safle 16), Llanelidan (Safle 22) ac mewn mannau eraill, ac ni ddylid colli’r cyfle i weld y ffenestr beintiedig ryfeddol o gyfnod Sioraidd yn Llandegla (Safle 25).

Nol i'r top

Manylion o ffenestr Jesse, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Manylion o ffenestr, Llandyrnog